ЗареєструватисяЗареєструватися

© 2008—2024© 2008—2024

Заклади

Механіко-математичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

mechmat.univ.kiev.ua

Адреса:

Київ, просп. Академіка Глушкова, 4е.

Як дістатися:

Іти 5 хвилин зі ст. м. «Виставковий центр».

Про заклад

Науково-освiтня дiяльнiсть у галузi математики й механiки розпочалася в Київському унiверситетi вiд самого моменту його заснування (1834 р.). Механiко-математичний факультет як самостiйний пiдроздiл було створено в 1940 роцi. Зараз вiн із повним правом вважається провiдним в Українi серед факультетiв свого профiлю. У його структурi 9 кафедр (математичного аналiзу, iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, геометрiї, алгебри, теорiї ймовiрностей та математичної статистики, загальної математики, теоретичної та прикладної механiки, механiки суцiльного середовища), 2 навчальнi та 3 науково-дослiднi лабораторiї, iнформацiйно-обчислювальний сектор. На факультетi на постiйнiй основi працює 25 професорiв, 45 доцентiв та 23 асистенти.

(Із сайта факультету.)

Змагання, проведені на базі закладу

7 лютого 2014

8 грудня 2013

15 вересня — 22 грудня 2013

17 березня 2013

20 січня 2013

16 вересня — 9 грудня 2012

12...28 лютого 2012

18 вересня — 11 грудня 2011

МапаІз супутника